Duraflex-D คือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าครบวงจร (One Stop Shop ) เราคัดเลือกแต่สินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วโลก เราเป็นตัวแทนจำหน่าย โพลียูริเทน อิลาสโตเมอร์ จาก Coim และสาร Additive ต่างๆมากกว่า 50 ชนิด

Duraflex-D ยังได้รับเกียรติจากน้องๆมหาลัยต่างๆเข้ามาร่วมชมถึงวิธีการทำงานของเรา และผลงานการผลิต ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการทคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นต้น

aa

ทาง Duraflex-d ได้รับเกียรติจากทางมหาลัยต่างๆให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของขั้นตอนการทำคอนกรีตพิมพ์ลายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

โพลียูริเทน น้ำยาโพลียูรเทน โพลียูริเทนนำเข้า

ทาง Duraflex-d ได้รับเกียรติจากทางมหาลัยต่างๆให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของขั้นตอนการทำคอนกรีตพิมพ์ลายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

bb

ทาง Duraflex-d ได้รับเกียรติจากทางมหาลัยต่างๆให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของขั้นตอนการทำคอนกรีตพิมพ์ลายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์.

ผลงานของDURAFLEX-D

น้ำยาโพลียูรีเทนimuthane น้ำยาโพลียูรีเทน จำหน่ายน้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทนราคา
น้ำยาโพลียูรีเทนกับสิ่งของรอบตัวเราของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั้น
5 สินค้าขายดีประจำปี 2019 ของ Duraflex-d ผู้จัดจำหน่ายน้ำยาโพลียูรีเทน
น้ำยาโพลียูรีเทนimuthane น้ำยาโพลียูรีเทน จำหน่ายน้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทนราคา
คุณสมบัติของน้ำยาโพลียูรีเทนที่ควรคำนึง น้ำโพลียูรีเทน  Polyurethane, PU
น้ำยาโพลียูรีเทน Imuthane VS น้ำยาโพลียูรีเทนอิลาสโตเมอร์
น้ำยาโพลียูรีเทนimuthane น้ำยาโพลียูรีเทน จำหน่ายน้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยาโพลียูรีเทนราคา
จุดเริ่มต้นและประเภทของน้ำยาโพลียูริเทน น้ำยาโพลียูริเทน น้ำยาโพลียูริเทนราคา
คุณสมบัติ Polyurethane Prepolymer- Imuthane น้ำยาโพลียูรีเทน

จากภาพผลงานจะเห็นได้ว่าทางบริษัท Duraflex-d เรามีความยินดีที่จะนำเสนอและแนะนำถึงขั้นตอนการทำต่างๆในการทำคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือแม้กระทั่งน้ำยาเคมีต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป เราก็สามารถแนะนำให้เหมาะสมสำหรับสินค้าของลูกค้าได้ตามความต้องการ

และที่สำคัญเรากล้าการันตีถึงคุณภาพสินค้าของเราที่มีมาอย่างยาวนานถึง25ปีทำให้มั่นใจได้ว่าเราคือผู้จัดจำหน่ายโพลียูริเทนแบบครบวงจร